Xăng RON 95-III: 23.130
DO 0,05S-II: 19.870
DO 0,001S-V: 20.500
Dầu hỏa 2-K: 19.900

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021