Xăng RON 95-III: 22.460
DO 0,05S-II: 20.360
DO 0,001S-V: 21.000
Dầu hỏa 2-K: 20.350

PHÂN PHỐI XĂNG DẦU