Hệ thống trạm xăng

Hệ thống trạm xăng

TRẠM XĂNG DẦU TÚC TRƯNG

QL 20, ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, H. Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại: 02513 638 001– Trưởng trạm: 0918524363

TRẠM XĂNG DẦU BÀU HÀM

15/02A, ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 606 399  – Trưởng trạm: 0388011977

TRẠM XĂNG DẦU LA NGÀ

QL 20, ấp Phú Quý 1, xã La Ngà, H. Định Quán, Đồng Nai.
Điện thoại: 02513 633 970 – Trưởng trạm: 0916756525

TRẠM XĂNG DẦU ĐỊNH QUÁN 3

Số 35, km100, QL20, ấp 1, xã Là Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513 631 789 – Trưởng trạm: 0916756525

TRẠM XĂNG DẦU ĐỊNH QUÁN 2

Ấp 4, xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513 626 876 –  Trưởng trạm: 0916756525

Liên hệ với chúng tôi

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Tín Nghĩa

Địa chỉ: 95A, đường Cách Mạng Tháng 8, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Tel: (0251) 3943.776 - 3847.654
Fax: (84-251) 394 1024
Email: info@timexpetrol.com.vn

Video

http://timexpetrol.com.vn/
http://timexpetrol.com.vn/
http://timexpetrol.com.vn/
http://timexpetrol.com.vn/
http://timexpetrol.com.vn/
http://timexpetrol.com.vn/
http://timexpetrol.com.vn/
http://timexpetrol.com.vn/
http://timexpetrol.com.vn/
http://timexpetrol.com.vn/
http://timexpetrol.com.vn/