Tin Tức

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 20.090
E5 RON 92-II 18.240
DO 0,05%S 15.520
Dầu Lửa 14.110

 

Hệ thống trạm xăng dầu