Tin Tức

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 20.500
E5 RON 92-II 18.930
DO 0,05%S 16.730
Dầu Lửa 15.580

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Tin công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 20/4/2016 Công ty Cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Đại hội diễn ra từ 8h đến 10h cùng ngày trên tinh thần thống nhất cao của tất cả các cổ đông về văn kiện đại hội.

Một số hình ảnh của đại hội: