Tin Tức

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 20.500
E5 RON 92-II 18.930
DO 0,05%S 16.730
Dầu Lửa 15.580

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Tin công ty

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017


Ngày 17/3/2017, Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2017.

 

Hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) là một trong những hình thức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhằm phát huy quyền lam chủ, tạo điều kiện để CBNV được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu, người quản lý doanh nghiệp đối với người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị; chính trị-xã hội trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các hành vi gây mất đoàn kết; ổn định, xây dựng đơn vị ngày một phát triển.

 

 

Công ty Cổ phần Xăng dầu là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định tổ chức đối thoại định kỳ và Hội nghị đại biểu người lao động theo đúng quy định của Pháp luật và Quy chế dân chủ đã được ban hành. Qua theo dõi, nắm bắt và tổng hợp kết quả từ các tổ công đoàn, đơn vị trực thuộc, công ty tổ chức Hội nghị trên tinh thần dân chủ, công khai minh bạch. Hội nghị đã tiếp thu được nhiều ý kiến thiết thực đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhất là những ý kiến trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho công tác phát triển kinh doanh, phấn đấu năm 2017 đạt và vượt những chỉ tiêu đề ra.

 

Việc tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động, đối thoại định ký tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ngày càng đi vào nề nếp, đáp ứng tốt các yêu cấu của Pháp luật về sử dụng lao động. Các tổ công đoàn ngày càng phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ là đầu mối giải đáp thắc mắc của người lao động, tránh tình trạng hiểu lầm gây căng thẳng nội bộ, tao tinh thần làm việc tốt cho tất cả nhân viên.

 

Qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, bên cạnh những thành tích đạt được, Hội nghị nghiêm túc đánh giá những vướng mắc tồn tại trong việc thực hiện công tác đầu tư phát triển mạng lưới, các thủ tục pháp lý, cũng như quỹ đất dành cho mở rộng mạng lưới ngày càng hạn hẹp, áp lực lớn cho công tác phát triển mạng lưới do Hội đồng quản trị giao phó.

 

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, Hội nghị sẽ đề ra mục tiêu và một số giải pháp chính để triển khai thực hiện, tiếp tục đầy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm gas đốt, tiếp thị Nhớt nhất là tìm kiếm khách hàng cung cấp xăng dầu, đẩy mạnh sản lượng và doanh thu theo kế hoạch. Tiếp tục xây dựng phương án lương phù hợp nhằm nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động.

 

Trong năm 2016, Công ty đã tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, với tổng giá trị thực hiện gần 1 tỷ đồng, các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào, hội thi do các sở ban ngành tổ chức. Tại Hội nghị Giám đốc Công ty đã biểu dương các phòng nghiệp vụ, đơn vị đạt thành tích thi đua xuất sắc năm 2016, trao bằng khen đồng thời động viên CBNV khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017. Giám đốc công ty chỉ đạo một số biện pháp thực hiện kinh doanh cho năm 2017 trong đó cần chú ý quan tâm hàng đầu về thái độ phục vụ khách hàng, chất lượng và số lượng hàng hóa, bên cạnh đó, là chăm lo và làm công tác tư tưởng đối với CBNV, để mọi người đều an tâm công tác gắn bó với công ty, gây dựng tình đoàn kết trong đơn vị.

 

Phát huy những thành tích đã đạt được, toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa đoàn kết nhất trí, phấn đấu hơn nữa để có được những thành tích mới trong thời gian tới.