Tin Tức

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 19.980
E5 RON 92-II 18.340
DO 0,05%S 15.710
Dầu Lửa 14.560

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Tin công ty

Hội nghị đại biểu người lao động 2016

Ngày 01/04/2016 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, đã tổ chức Hội Nghị Đại biểu người lao động năm 2016. 

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua sau khi nghe báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp, giải trình của Giám đốc Công ty và đại diện tập thể người lao động tại Hội nghị, về các biện pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016, Nội quy lao động, các nội quy, quy chế, Thỏa ước lao động tập thể.

 

 


Nghị Quyết của Hội nghị đã thể hiện rõ trách nhiệm Giám đốc Công ty, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động.

 


Hội nghị cũng biểu quyết nhất trí đã bầu 05 thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ và 32 đại biểu tham dự Hội Nghị người lao động Tổng Công ty.