CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
95 A Cách Mạng Tháng Tám, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
Tel: (84-251) 3842434 (Kinh Doanh) / (0251)3843646 (Kế Toán) / (0251)3943776 (Hành Chính)
Fax: (84-251) 3941024
Email: info@timexpetrol.com.vn
Website:http://www.timexpetrol.com.vn