Hệ thống trạm xăng dầu

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 20.410
E5 RON 92-II 19.440
DO 0,05%S 17.100
Dầu Lửa 15.910

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Huyện Xuân Lộc
TRẠM XĂNG DẦU XUÂN LỘC
QL 1 ấp 2, xã Xuân Hòa, H. Xuân Lộc, Đồng Nai.
Điện thoại: 3 750 860
 Trạm xăng dầu Xuân Lộc

TRẠM XĂNG DẦU XUÂN THỌ
Tỉnh lộ 763, ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ, H. Xuân Lộc, Đồng Nai.
Điện thoại: 3 731 903
Tram xang dau Xuan Tho 

TRẠM XĂNG DẦU 97
ấp Việt Kiều, ngã ba Lang Minh, QL 1, xã Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai
Điện thoại: 3 871 144
 Tram xang dau 97

TRẠM XĂNG DẦU LỘC THÀNH
Tỉnh lộ 766, ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai
Điện thoại: 3 753 569