Hệ thống trạm xăng dầu

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 20.410
E5 RON 92-II 19.440
DO 0,05%S 17.100
Dầu Lửa 15.910

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Huyện Vĩnh Cửu
TRẠM XĂNG DẦU VĨNH AN
Tỉnh lộ 767, KP 5, Thị trấn Vĩnh An, H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Điện thoại: 3 860 150
 

 
TRẠM XĂNG DẦU PHÚ LÝ
Số 177, Tỉnh lộ 761, xã Phú Lý, H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Điện thoại: 3 862 041
 

TRẠM XĂNG DẦU TÂN BÌNH
Tỉnh lộ 768, ấp Bình Phước, xã Tân Bình, H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Điện thoại: 3 965 582
 Tram xang dau Tan Binh

TRẠM XĂNG DẦU THẠNH PHÚ
ấp 2, xã Thạnh Phú Huyện Vĩnh Cửu, T.Đồng Nai
Điện thoại: 3 971 789
 Tram xang dau Thanh Phu

TRẠM XĂNG DẦU PHÚ THỊNH
ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Điện thoại: 3 971 009
 

TRẠM XĂNG DẦU TÍN PHÁT 2
Tổ 9, ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Điện thoại: 3 861 669