Hệ thống trạm xăng dầu

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 20.410
E5 RON 92-II 19.440
DO 0,05%S 17.100
Dầu Lửa 15.910

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Huyện Trảng Bom
TRẠM XĂNG DẦU BÀU HÀM
15/02A, ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom, Đồng Nai.
Điện thoại: 3 606 399
 Tram xang dau Bau Ham

 
TRẠM XĂNG DẦU SÔNG TRẦU
ấp 7, xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 3 606 679
 

TRẠM XĂNG DẦU LỘC THỊNH
ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom, Đồng Nai
Điện thoại: 3 678 600