Hệ thống trạm xăng dầu

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-II 19.280
Xăng RON 92-II 18.580
E5 RON 92-II 18.240
DO 0,05%S 15.010
Dầu Lửa 13.610

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Huyện Nhơn Trạch
TRẠM XĂNG DẦU NHƠN TRẠCH
Tỉnh lộ 25B, xã Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại: 3 560 877
 Tram xang dau Nhon Trach

 
TRẠM XĂNG DẦU LONG TÂN
Tỉnh lộ 25B, xã Long Tân, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại: 3 561 028
 Tram xang dau Long Tan

TRẠM XĂNG DẦU HIỆP PHƯỚC
Đường 25C, xã Long Thọ, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại: 3 568 338
 Tram xang Hiep Phuoc