Hệ thống trạm xăng dầu

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 20.500
E5 RON 92-II 18.930
DO 0,05%S 16.730
Dầu Lửa 15.580

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Huyện Long Khánh
TRẠM XĂNG DẦU LONG KHÁNH
QL 1, phường Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 3 877 243
 Tram xang dau Long Khanh

 
TRẠM XĂNG DẦU XUÂN TÂN
QL 1, xã Xuân Tân, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai.
Điện thoại: 3 721 889
 

TRẠM XĂNG DẦU HÀNG GÒN
QL 56, xã Hàng Gòn, TX Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 3 798 438
 Tram xang dau Hang Gon

 
TRẠM XĂNG DẦU 34
Đường Hùng Vương, Phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 3 870 053
 Tram xang dau 34

 
TRẠM XĂNG DẦU 35
QL 1, Phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 3 783 612
 

 
TRẠM XĂNG DẦU SUỐI TRE
QL 1, xã Suối Tre, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 3 726 270
 

 
TRẠM XĂNG DẦU SUỐI TRE 2
QL 1, ấp Suối Tre, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 3 726 880
 

 
TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TÍN NGHĨA
QL 1, xã Suối Tre, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại: 3 725 005 - Fax: 3 725 004
 Tram chiet nap