Hệ thống trạm xăng dầu

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-II 19.280
Xăng RON 92-II 18.580
E5 RON 92-II 18.240
DO 0,05%S 15.010
Dầu Lửa 13.610

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Huyện Định Quán
TRẠM XĂNG DẦU TÚC TRƯNG
QL 20, ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, H. Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại: 3 638 001
Tram xang dau Tuc Trung 

 
TRẠM XĂNG DẦU ĐỊNH QUÁN 1
Ấp Hiệp Đồng, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại: 3 615 531
 

TRẠM XĂNG DẦU ĐỊNH QUÁN 2
Ấp 4, xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 3 626 876
 

TRẠM XĂNG DẦU ĐỊNH QUÁN 3
Số 35, km100, QL20, ấp 1, xã Là Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 3 631 789
 

TRẠM XĂNG DẦU LA NGÀ
QL 20, ấp Phú Quý 1, xã La Ngà, H. Định Quán, Đồng Nai.
Điện thoại: 3 633 970
 Tram xang dau La Nga