Hệ thống trạm xăng dầu

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 20.410
E5 RON 92-II 19.440
DO 0,05%S 17.100
Dầu Lửa 15.910

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
TRẠM XĂNG DẦU THÀNH NGHĨA
QL 51, thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, H. Tân Thành, BR-VT
Điện thoại: 064 3 876 758
 Tram xang dau Thanh Nghia