Hệ thống trạm xăng dầu

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 19.980
E5 RON 92-II 18.340
DO 0,05%S 15.710
Dầu Lửa 14.560

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
TRẠM XĂNG DẦU THÀNH NGHĨA
QL 51, thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, H. Tân Thành, BR-VT
Điện thoại: 064 3 876 758
 Tram xang dau Thanh Nghia