Hệ thống trạm xăng dầu

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 20.410
E5 RON 92-II 19.440
DO 0,05%S 17.100
Dầu Lửa 15.910

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Huyện Long Thành
TRẠM XĂNG DẦU PHƯỚC BÌNH
Km37+100, QL 51, xã Phước Bình, H. Long Thành, Đồng Nai.
Điện thoại: 3 542 532
 Tram xang dau Phuoc Binh

TRẠM XĂNG DẦU PHƯỚC THÀNH
Đường Lò Gạch, tổ 4, ấp 5, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai.
Điện thoại: 3 871 144