Hệ thống trạm xăng dầu

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 19.980
E5 RON 92-II 18.340
DO 0,05%S 15.710
Dầu Lửa 14.560

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Huyện Long Thành
TRẠM XĂNG DẦU PHƯỚC BÌNH
Km37+100, QL 51, xã Phước Bình, H. Long Thành, Đồng Nai.
Điện thoại: 3 542 532
 Tram xang dau Phuoc Binh

TRẠM XĂNG DẦU PHƯỚC THÀNH
Đường Lò Gạch, tổ 4, ấp 5, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai.
Điện thoại: 3 871 144