Dự án

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 20.410
E5 RON 92-II 19.440
DO 0,05%S 17.100
Dầu Lửa 15.910

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Trạm xăng dầu Phước Thành

 

 

Địa điểm
  Đường vào Khu công nghiệp Long Đức thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

 

Diện tích

  1.085 m²

 

Tổng vốn đầu tư
  7 tỷ đồng

 

Qui mô dự án

  - Nhà bán hàng: 127m2, gồm 4 trụ bơm xăng dầu
  - Nhà văn phòng: 109m2

  - Khu bồn : sức chứa 50m³

  - Sân bãi: 454m2

 

Tiến độ xây dựng
  Khởi công tháng 5/2016 và hoàn thành đưa vào khai thác tháng 9/2016.