Dịch Vụ

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-II 19.280
Xăng RON 92-II 18.580
E5 RON 92-II 18.240
DO 0,05%S 15.010
Dầu Lửa 13.610

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Vận tải xăng dầu

Xác định vận tải xăng dầu là ngành kinh doanh có hiệu quả, đồng thời giúp Công ty chủ động trong việc nhập hàng cho các trạm xăng dầu trực thuộc cũng như cung cấp cho các đại lý, khách hàng công nghiệp, từ năm 2008 Công ty đã đầu tư các phương tiện vận chuyển hiện đại, đạt các yêu cầu về kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ, bồn được đo lường theo đúng tiêu chuẩn.

 

 

Nhằm chuyên môn hóa hoạt động vận chuyển, tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh, đảm bảo cung ứng nguồn hàng kịp thời cho các trạm xăng dầu trực thuộc Công ty mẹ và thực hiện dịch vụ vận chuyển cho bên ngoài, đầu năm 2015, đội xe bồn và xe gas đã được chuyển sang công ty con là Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Tín Nghĩa 1 và đến ngày 06/10/2015 đã chuyển sang hoạt động theo loại hình công ty cổ phần.

 

Công ty hiện có 12 xe tải bồn vận chuyển xăng dầu hiệu Hino, 2 xe tải vận chuyển gas đốt đóng chai và đang đầu tư mới thêm 02 xe bồn xăng dầu. Đội ngũ lái xe, phụ xe có tay nghề  được đào tạo, huấn luyện các nghiệp vụ chuyên môn theo quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục đầu tư phát triển đội xe về số lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh của Công ty.